Yabancı yatırımcılar Türkiye yatırımlarını sürdürecek mi

Yabancı yatırımcılar Türkiye yatırımlarını sürdürecek mi

Ekim 3, 2018 0 Yazar: admin

Kurumsal finansman ve M&A konularında faaliyet gösteren Global Partners yayınladığı
raporda Yeni Ekonomi Programının (YEP) yabancı yatırımcılara güven verme ve enflasyonla
mücadele konusunda önemli olduğunu ve yabancı yatırımcıların Türkiye’den vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Ana hedeflerinden birisi enflasyon ile mücadele olan ve ikinci önemli hedefini kamuda
yapılacak tasarruflar olarak belirleyen yeni ekonomi programı (YEP), yabancı yatırımcıların
Türkiye’ye karşı daha öngörülebilir bir strateji geliştirebilmeleri açısından olumlu algıladıkları belirtilen açıklamada, Türkiye’ye olan güvenin tekrar tesis edilmesi ve öngörülebilir bir ortamın oluşmasının önemi vurgulandı.

Global Partners Genel Müdürü Aşkın Tuzcuoğlu “Türkiye yabancı yatırımcılar için çok önemli ve vazgeçilemez bir ülke. Şu anda içinde bulunduğumuz çalkantılı ekonomik ortamdan dolayı yabancı ilgisi çok azalmış olmasına rağmen yabancı yatırımcılar hiçbir zaman Türkiye’den vazgeçmeyeceklerdir. Kısa vadeli düşünen yabancı yatırımcılardan ziyade uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekecek ortamı yaratmamız gerekir” dedi. Öngörülebilir bir ekonomik yapının önemine işaret eden Aşkın Tuzcuoğlu “ yeni ekonomi programının hayata geçmesi ve hedeflerin gerçekleşmeye başlaması ile birlikte zaman içinde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin tekrar artacağını belirtti.

Global Partners Kurumsal Finansman Direktörü Semra Keskin “ Türkiye önümüzdeki iki sene
hem enflasyon hem de kur baskısını yakından hissedecek. Bu iki konu Yeni Ekonomik Program hedeflerinde de açıkça görülüyor. 2019 senesinde hem enflasyon ile mücadeleyi hem de büyümeyi destekleyecek adımları istikrarlı şekilde atmaya devam edersek 2020’den itibaren hem enflasyonda tek haneli rakamlara dönüş hem de büyümede artan bir ivme görmeye başlayabiliriz. Yabancı yatırımcıların en önem verdiği kriterlerin başında şeffaflık ve öngörülebilirlik gelmekte. Bu konuda atacağımız olumlu adımlar Türkiye ekonomisinin önünü açacaktır” dedi.